Cumhuriyet Haberleri

BAKIRKÖY NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

DAVACI                         : Hanefi AVCI (TC. Kimlik No: 38410882756)

Zuhurat Baba Cad. Mahmut Moralı Sk. No: 2/11

Bakırköy/İSTANBUL

Cep Tlf.  0505 217 7027

 

VEKİLİ                          : Av. Refik Ali UÇARCI (Ankara Barosu- 17883)

Tunalı Hilmi Cad. No:79/21 Kavaklıdere/ANKARA

 

DAVA                             : Maddi ve Manevi Tazminat

 

DAVALI                         : T.C. Maliye Hazinesi / İSTANBUL

 

KONUSU                        : 5271 sayılı CMK.’nun 141. ve müteakip maddeleri gereğince; 200.000 TL. (ikiyüz bin Türk Lirası) Maddi Tazminat ile 500.000 TL. (Beş yüz Bin Türk Lirası) Manevi Tazminat olmak üzere toplamda 700.000 TL. (Yedi Yüz Bin Türk Lirası) Tazminatın ödenmesine karar verilmesine ilişkin dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR              :

 

  • Müvekkil davacı Hanefi Avcı, 28 Eylül 2010 tarihinde KAPATILAN İSTANBUL (14.) AĞIR CEZA MAHKEMESİ (CMK. 250 MADDE İLE GÖREVLİ)’nin 2010/53 sorgu sayılı kararıyla; Terör Örgütü ve Mensuplarına Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek, Soruşturma Dosyasının Gizliliğini İhlal, Yargı Görevini Yapanları Etkileme, Terörle Mücadele de Görev Alanı Kişileri Hedef Gösterme Suçlarından tutuklanmıştır. (EK-1 Devrimci Karargâh Davasına İlişkin Tutuklama / Tahliye Müzekkereleri)

 

Bu davada yeterli suçlayıcı unsurlar bulunmayınca, FETÖ/PDY. Silahlı Terör Örgütü mensubu olan şimdi yargılanan, aranan ve cezalandırılan kişiler eliyle başka soruşturmalar, iddialar ileri sürülerek; 1- Kapatılan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK. 250. Maddesi İle Görevli)’nde PKK ve TİKKO örgütü propagandası yapmak suçlaması ile dava açılmış, 2- Kamuoyunda Oda TV davası diye bilenen Ergenekon örgütüne yardım etme soruşturmaları yanında 8’i Ankara mahkemelerinde, 2 si Eskişehir de olmak üzere 10 adet olmak üzere ceza davası açılmıştır. Ayrıca birçok ceza ve hukuki tazminat davaları ile yazdığı kitap içeriğinden dolayı onlarca idari ceza, 10 kadar meslekten, bir tane memuriyetten ihraç cezaları verilmiş bulunmaktadır.

 

  • Müvekkil davacı Hanefi AVCI hakkında, kamuoyunda Devrimci Karargâh davasının açılması sonrası 14 Şubat 2011’de başlatılan ve yine kamuoyunda Oda TV davası diye bilenen Ergenekon Silahlı Terör Örgütü soruşturmasına dahil edilerek; 14.03.2011 tarihinde özel yetkili savcı Zekeriya ÖZ (FETÖ/PDY. Silahlı Terör Örgütünden firari) tarafında ifadesi alınarak yazdığı cemaati eleştiren “Haliçte Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” isimli kitabın bir iddiaya göre Ergenekon örgütü tarafında yazdırıldığı iddia edilerek; 14.03.2011 günü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi tarafından 2011/16 sorgu sayılı karar ile bu defa Ergenekon Silahlı Örgütü üyesi olmak, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. (EK-2 Oda TV Davasına İlişkin Tutuklama / Tahliye Müzekkereleri)

 

Devrimci Karargâh soruşturması ve dava safhası boyunca yapılan hukuksuzluk ve haksızlıkların özeti EK-3’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.

 

Oda Tv Ergenekon’a ilişkin soruşturma ve dava safhası boyunca yapılan hukuksuzluk ve haksızlıkların özeti de EK-4’de sunulmuştur.

 

Her iki davayla ilgili iddianame gerekçe kullanılarak meslekten/memuriyetten ihraç kararları verilmiştir.

 

3- Devrimci Karargah Davasında müvekkil Hanefi AVCI hakkında;

 

3.1- Silahlı Terör Örgütüne Yardım etmek suçundan 5 SENE 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına,

3.2-6136 Sayılı Yasaya muhalefetten 5 YIL HAPİS ve 500 GÜN ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ayrıca 10.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE cezalandırılmasına,

3.3-Yazdığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” isimli kitabında, terör örgütleri ve bu amaçla yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda yargı görevi yapanları etkileme suçundan .. 5237 sayılı TCK.nın 277/1. maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına,

3.4-Yazdığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” isimli kitabında, … soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu sabit olduğundan .. 5237 sayılı TCK.nın 285/1. maddesi gereğince 2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına,

 

Toplam 15 yıl 4 Ay 15 Gün hapis cezası verilmiş, aynı iddianame de dava açılan kişiler örgüt üyesi kabul edilmesi, birden fazla silahtan sorumlu tutulmasına karşılık herkes tahliye edilirken müvekkil Hanefi AVCI tahliye edilmemiş ve tutukluluğunun devamına karar verildiği kamuoyu tarafından da bilinmektedir.

 

3.5- Kapatılan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK.250. Madde İle Yetkili)de devam eden Devrimci Karargah Davasında 19.07.2013 tarihinde üç ayrı suçtan 15 yıl 4 Ay 15 Gün hapis cezası ile hüküm özlü hale gelmesi sonrası; 14/03/2011 tarihinde Kapatılan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK.’nın 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü)’nin tutuklanmasına ilişkin kararın ortadan kaldırılması, 12/12/2013 tarihli ODA TV davasının duruşmasında Kapatılan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK.’nın 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü)’nin 2011/14 Esas sayılı kararıyla müvekkil Hanefi AVCI’nın tahliyesine karar verilerek sağlanmıştır.

3.6- Anayasa Mahkemesine 2013/2814 Sayılı Başvuru numarası ile yapılan kişisel başvuru neticesi 18.06.2014 tarihinde hak ihlali yapıldığına hükmedilmesi üzerine 28.09.2010-20.06.2014 tarihleri arasında TOPLAM 3 yıl 8 ay 22 gün Tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiştir. Bu süreçte Devrimci Karargâh soruşturması ve davası dolayısı ile uğradığı maddi zararlar ve tazminat talepleri EK-5’de, Oda TV soruşturması ve davası dolayısı ile maddi zararları ve manevi tazminat talepleri gerekçeleri ise EK-6’da maddeler halinde anlatılmaktadır. Ayrıca; olaylardaki vuku bulan büyük hukuk ihlalleri açıklanmıştır. Müvekkil bu nedenlerle kamuoyunda aşırı şekilde yıpratılmış, malum terör örgütü bu kumpaslar ve kamuoyunda oluşturduğu algı ile toplumda kendisinin propagandasını yapmıştır. Görüleceği üzere müvekkil ile ilgili davalar nedeniyle kamuoyunda yer alması ve aşağılanarak yıpratılmaya çalışılması bu tür diğer davaların hiçbirinde vuku bulmamıştır. Başka bir anlatımla, diğer bu tür (Ergenekon, Balyoz, İzmir Casusluk vs) davalarının hiçbir sanığı müvekkil kadar kamuoyunda yer almamış ve yıpratılmamıştır. Esasen o davaların hiçbir sanığı da daha önceki görevleri nedeniyle müvekkil kadar kendisine isnat edilen suçlarla mücadele etmemiş bu konuda kamuoyunda tanınan şahıslar da değillerdir.

 

Devrimci Karargâh Dava dosyasının kesinleşmesiyle; haksız tutuklama nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açmak hakkımız saklı kalmak kaydıyla; İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/112 Esas, 217/145 Karar sayılı (ODA TV) dava dosyasının 14.12.2017 tarihinde kesinleşmesi nedeniyle (EK-7); iş bu davayı açmak mecburiyetimiz hasıl olmuştur. Nihayetinde; beraat kararı verilen her iki davadan Oda TV kararı kesinleşmiş, Devrimci Karargâh davasında ise karar, sadece müvekkil adına temyiz edilmiş ve daha önce itiraz üzerine Yargıtay 16. CD tarafında verilen kararda tüm suçlamalardan beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiş ve temyiz gerekçemizde belirtilen şekilde bozulacağı beklenmektedir. Ancak halen şeklen kesinleşmediğinden Devrimci Karargah davası dolayısı tutuklu kaldığı 3 yıl, 8 ay, 20 gün için talep edeceğimiz maddi ve manevi tazminat ile fazla talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla, bu davada kapsamında EK-6’da anlatılan CMK.’nun 141 ve 142. maddeleri gereğince 350.000 TL. maddi tazminat ve müvekkilin işi, mesleği, toplum içindeki saygınlığı, aile bireyleri içinde durumu (sosyal çevresinde itibarının sarsılması nedeniyle duyulan elem, ızdırap ve ruhi sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacına yönelik olarak)  nazara alınarak 1.000.000 TL.  manevi tazminat toplamında 1.350.000 TL.’nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesine ilişkin dava dilekçemizi sunmaktayız.

 

HUKUKİ DELİLLER        :

  • Devrimci Karargâh Davasına İlişkin Tutuklama / Tahliye Müzekkereleri (İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi -CMK. 250. Madde ile Görevli-‘nin 09.2010 tarih ve 2010/53 sorgu sayılı kararına dayanan TUTUKLAMA Müzekkeresi – Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 20.06.2014 tarih ve 2014/5464 değişik iş sayılı kararıyla TAHLİYE)
  • Oda TV Davasına İlişkin Tutuklama Tutuklama / Tahliye Müzekkereleri (İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi CMK. 250. Maddesi İle Görevli-‘nin 03.2011 tarih ve 2011/16 sorgu sayılı sayılı kararına dayanan TUTUKLAMA Müzekkeresi – İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi -CMK. 250. Madde ile Görevli-‘nin 12.12.2013 tarihli duruşmasında verilen ara karara dayanan TAHLİYE Müzekkeresi)
  • Devrimci Karargâh davasında yapılan hukuksuzluk ve haksızlıkların özeti
  • Oda Tv Ergenekon davasında yapılan hukuksuzluk ve haksızlıkların özeti
  • Devrimci Karargâh davası nedeniyle maddi zararlar ve manevi tazminat talepleri
  • Oda TV davası nedeniyle maddi zararlar ve manevi tazminat talepleri
  • İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014-112 Esas, 2017-145 Karar sayılı dosyasının Kesinleşme Şerhi Yazısı (Kesinleşme Tarihi: 14.12.2017)

    İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/112 Esas, 217/145 Karar sayılı dosyasının UYAP üzerinden celbini talep ederiz.

  • Her türlü yasal deliller

 

HUKUKİ NEDENLER      : CMK. md. 141–142 ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; Sayın Mahkemeniz tarafından re’sen dikkate alınacak hususlarla, … KARARIYLA BERAAT EDEN müvekkil HANEFİ AVCI’NIN uğramış olduğu zarar karşılığı olarak 350.000 TL. (üçyüzelli bin Türk Lirası) maddi, 1.000.000 TL. (Bir milyon Türk Lirası) manevi olmak üzere toplam 1.350.000 TL. (Bir milyon üçüzelli bin türk lirası) DAVA TARİHİNDEN itibarEN yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderlerinin davalı tarafa bırakılmasına ve avukatlık ücretinin takdiri ile davalıdan alınmasına hükmedilmesine karar verilmesini, davacı HANEFİ AVCI vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

23.02.2018

DAVACI HANEFİ AVCI

VEKİLİ
AV. REFİK ALİ UÇARCI

EK’TE onanmış vekaletname sureti

(BARO PULU ÜZERİNDE) ve vekalet harcı vardır.